شکل شکل شکل شکل

اعزام کادر درمان به دانمارک

کشور دانمارک با ۵۷۰۰۰۰۰ نفر جمعیت دومین کشور دنیا و پنجمین کشور امن دنیا است.دانمارک با شرایط اقتصادی بسیار پایدار و مردمی آرام و کشوری صلح طلب با بالاترین تور اجتماعی دنیا و بالاترین حقوق به کادر درمان بهترین کشور برای مهاجرت کادر درمان میباشد.

شرایط عمومی(پزشکان،پرستاران و دندانپزشکان):

از روزی که وارد دانمارک میشوید تحت پوشش بیمه کامل هستید.اجازه کار دارید (هر کار غیر درمان تا زمان قبولی در امتحانات)بصورت پاره وقت و و کار تمام وقت برای همسر.فرزندان نیز حقوق و آموزش و پرورش رایگان دریافت میکنند.

شرایط برای اعزام پزشکان: 

مدت زمان بررسی مدارک بین ۱۶ تا ۲۲ ماه میباشد.بعد از تایید مدارک صدور ویزای ۳ ساله برای متقاضی و همسر و فرزندان زیر ۱۸ سال انجام میشود.

تایید مدارک در ایپیک آمریکا،وزارت بهداشت دانمارک و وزارت امور خارجه دانمارک

یکسال اول آموزش زبان دانمارکی کاملا رایگان

اولین قرارداد کار بعد از امتحان زبان و امتحان پزشکی که برای پزشکان عمومی یکسال و برای متخصصین ۶ ماه میباشد (کارورزی همراه با حقوق کامل یک پزشک) توسط دولت دانمارک بسته میشود.بعد از پایان ویزای ۳ساله،ویزای دائم و بعد دریافت پاسپورت دانمارکی برای همه اعضای خانواده انجام میشود.

شرایط برای اعزام دندانپزشکان:

شرایط مشابه شرایط پزشکان است با این تفاوت که تاییدیه ایپیک آمریکا لازم نمیباشد.

شرایط اعزام پرستاران: 

همانند شرایط بالا با این تفاوت که نیازی به تایید ایپیک و امتحانRN نمیباشد و مدت زمان تایید و بررسی مدارک ۶ تا ۸ ماه است